Chào mừng đến với Hướng Dẫn cho Người Nhập Cư

California là nhà cho nhiều người mới đến từ khắp các nơi trên thế giới. California có những dịch vụ cải tiến giúp những người nhập cư trở thành một phần của cơ cấu dân số, kinh tế và xã hội của tiểu bang. Trang web này đề cao các dịch vụ giúp người nhập cư phát triển và đạt được thành công trên con đường hướng đến hội nhập. Những người nhập cư tìm kiếm sự giúp đỡ học tập tiếng Anh, phát triển kỹ năng lao động, chuẩn bị nhập tịch hoặc hỗ trợ về mặt pháp lý có thể tìm thông tin về các dịch vụ có sẵn trên khắp tiểu bang. Hướng Dẫn cho Người Nhập Cư này là cầu nối giúp những người nhập cư tham gia hoàn toàn vào cuộc sống ở California. Chào mừng đến với Hướng Dẫn Này.

27 %

người sống ở California từ năm 2011 đến 2015 được sinh ra ở nước ngoài

715 tỷ

đô la đã được những người nhập cư đóng góp cho GDP của tiểu bang

36 %

sở hữu doanh nghiệp nhỏ của tiểu bang là người nhập cư

5,6 triệu

người nhập cư ở California đã trở thành công dân Hoa Kỳ được cấp quốc tịch từ năm 2004 đến 2014