راهنمای خوش آمدگویی برای افراد مهاجر

کالیفرنیا محل سکونت تعداد زیادی افراد تازه وارد از سرتاسر دنیا است. کالیفرنیا خدمات نوآورانه ای ارائه می دهد که به افراد مهاجر کمک می کند تا در بافت اجتماعی، اقتصادی و مدنی ایالت ما ادغام شوند. این وب‌سایت خدماتی را نشان می دهد که به افراد مهاجر در پیشرفت و کسب موفقیت در مسیرشان به سوی یکپارچگی کمک می کند. مهاجرانی که در صدد دریافت کمک برای یادگیری زبان انگلیسی، پیشرفت مهارتهای نیروی کار، آمادگی برای قبول تابعیت یا کمک حقوقی هستند، می توانند در ارتباط با خدمات در دسترس در سرتاسر ایالت اطلاعات پیدا کنند. راهنمای مهاجرت پلی است برای کمک به مهاجران تا برای زندگی در کالیفرنیا به صورت کامل مشارکت داشته باشند. به این راهنما خوش آمدید.

27

27 درصد از افرادی که بین سالهای 2011 و 2015 در کالیفرنیا زندگی می کردند در خارج از کشور متولد شده بودند

715

715 میلیارد دلار توسط افراد مهاجر به تولید ناخالص داخلی اعطا شده است

36

36 درصد تجارتخانه های کوچک در ایالت متعلق به مهاجران است

5.6

5.6 میلیون مهاجر در کالیفرنیا، بین سالهای 2004 و 2014 به تابعیت آمریکا درآمدند